Nowości w PP Mag 2023/06 – etykiety towarowe i raporty z kolektora

Z poziomu kolektora można już drukować etykietki towarowe, zrealizować ZK z odłożonym skutkiem magazynowym, a kierownik magazynu zyskał szeroki dostęp do raportów z poziomu przeglądarki.

PP KOLEKTOR

 • Dodaliśmy opcję włączenia / wyłączenia trybu logowania danych w oknie głównego menu
 • Dodaliśmy moduł logujący do pliku na urządzeniu
 • Zwiększyliśmy zakres logowanych informacji w module pakowania
 • Zmieniliśmy sposób pobierania danych słownikowych przy logowaniu do aplikacji
 • Dodaliśmy komunikat z podsumowaniem pobranych danych po zalogowaniu do aplikacji
 • Dodaliśmy możliwość pobrania słowników w oknie przygotowania listu przewozowego
 • Dodaliśmy wyświetlanie jednostki miary towaru na liście towarów do skompletowania na magazynie
 • Dodaliśmy możliwość realizacji braków towaru na nośniku na dokument MM Subiekta nexo
 • Dodaliśmy wyświetlanie opisu oraz wagi towaru w oknie podglądu towaru
 • Zmieniliśmy mechanizm sortowania listy towarów do kompletacji, aby towary z jednej lokalizacji były ustawiane po masie malejąco (najcięższy towar na samej górze)
 • Dodaliśmy ustawienie umożliwiające wyświetlenie podstawowego kodu kreskowego oraz masy towaru na liście towarów do kompletacji
 • Dodaliśmy możliwość wydruku etykiety towarowej z okna kompletacji oraz podglądu towarów

PP Mag

 • Dodaliśmy ustawienie dla Subiekta nexo pozwalające zdefiniować id magazynu, na który będą tworzone dokumenty MM przy zgłaszaniu braków towaru na nośniku Subiekta
 • Dodaliśmy możliwość wyświetlenia zdefiniowanego raportu w przeglądarce
 • W module raportów dodaliśmy opcję zdefiniowania częstotliwości odświeżania raportu w przeglądarce
 • Dodaliśmy możliwość wygenerowania etykiety towarowej z poziomu listy pozycji dokumentu wydania

SUBIEKT SFERA GT SERWER

 • Dodaliśmy przycisk wymuszający zamknięcie aplikacji
 • Dodaliśmy możliwość zrealizowania ZK na dokument sprzedaży z odłożonym skutkiem magazynowym w przypadku braku towarów na stanie
 • Dodaliśmy opcję umożliwiającą określenie czy proces realizacji ZK ma być zatrzymywany w przypadku napotkania błędu podczas automatycznego montażu brakujących kompletów

SUBIEKT NEXO SFERA SERWER

 • Dodaliśmy przycisk wymuszający zamknięcie aplikacji
 • Zmieniliśmy sposób wczytywania bibliotek Subiekta nexo PRO, aby nie trzeba było ich kopiować po każdej aktualizacji