Nowości w PP Mag 2023/05 – obsługa pełnego procesu dla Subiekta nexo z poziomu kolektora

Z kolektora obsłużysz kompletny proces dla Subiekta nexo (kompletacja, pakowanie, generowanie listu przewozowego, wystawienie faktury, wysyłka dokumentu mailem i wstawienie dokumentu do Allegro

 • Dodaliśmy możliwość zablokowania dokumentu pobranego do PPMag, dzięki czemu nie zostanie obsłużony w procesach kolektorowych
 • Dodaliśmy możliwość wygenerowania dokumentu PZ w Subiekcie nexo na podstawie zeskanowanych towarów (dla GT istniało w poprzednich wersjach)
 • Dodaliśmy możliwość zrealizowania ZK na dokument sprzedaży Subiekta nexo (dla GT istniało w poprzednich wersjach)
 • Dodaliśmy możliwość wydrukowania dokumentu sprzedaży Subiekta nexo z kolektora (dla GT istniało w poprzednich wersjach)
 • Dodaliśmy możliwość wysłania dokumentu sprzedaży Subiekta nexo na email odbiorcy (dla GT istniało w poprzednich wersjach)
 • Dodaliśmy możliwość wstawienia dokumentu sprzedaży Subiekta nexo do Allegro (dla GT istniało w poprzednich wersjach)
 • Dodaliśmy możliwość przygotowania listu przewozowego do dokumentu Subiekta nexo z poziomu kolektora (dla GT istniało w poprzednich wersjach)

WYDANIA

 • Dodaliśmy sprawdzanie poprawności pobierania dokumentów pod kątem ewentualnych powieleń przez mechanizmy pracujące równolegle
 • Dodaliśmy możliwość podglądu historii statusów magazynowych dokumentu z menu kontekstowego
 • Dodaliśmy możliwość zmiany flagi po zmianie statusu dokumentu Subiekta GT
 • Dodaliśmy możliwość zmiany flagi po zmianie statusu dokumentu Subiekta nexo
 • Dodaliśmy możliwość zapisania statusu magazynowego do pola własnego Subiekta nexo (dla GT istniało w poprzednich wersjach)
 • Dodaliśmy możliwość zrealizowania dokumentu ZK na dokument końcowy z menu kontekstowego dokumentu (dla Subiekta GT i nexo)
 • Dodaliśmy możliwość zapisania numeru listu przewozowego przygotowanego na kolektorze w dokumencie Subiekta nexo (dla GT istniało w poprzednich wersjach)
 • Dodaliśmy mapowania pól dodatkowych Subiekta nexo