Nowości w PP Mag 2023/09 – montaż i demontaż kompletów na kolektorze

PP KOLEKTOR

W aplikacji kolektorowej pojawiła się możliwość demontowania / montowania kompletów. Obsługiwane są montaże zwykłe i specjalistyczne.

 • Na liście towarów do kompletacji dodaliśmy możliwość rozbicia pozostałego do spakowania towaru na składniki. Opcja rozbija cały pozostały do skompletowania towar. Opcja dostępna jest tylko dla integracji z Subiektem GT.
 • Na liście towarów do kompletacji dodaliśmy możliwość odświeżenia listy w przypadku, gdy został zaznaczony towar na liście.
 • Przy podejmowaniu nośnika do pakowania dodaliśmy walidację blokującą podjęcie, jeżeli nośnik zawiera dokument z rozbitym kompletem wymagającym specjalistycznego montażu.
 • W oknie przygotowania etykiety kurierskiej dodaliśmy sprawdzanie, czy dokument nie został zablokowany do obsługi.
 • Na liście dokumentów dodaliśmy ikony informujące o tym, czy dokument zawiera rozbity komplet specjalistycznego montażu i czy dokument zawiera rozbity towar.
 • Na liście dokumentów dodaliśmy ikonę informującą, że dokument jest zablokowany do obsługi.
 • Na liście przypisanych nośników dodaliśmy ikony informujące o tym, że do nośnika przypisany jest dokument zawierający komplet wymagający specjalistycznego montażu, oraz że zawiera dokument z rozbitym kompletem wymagającym specjalistycznego montażu.
 • Dodaliśmy odnotowywanie odświeżania dokumentu z ERP na liście statusów dokumentu.
 • Dodaliśmy nowe statusy dla dokumentów wydań: Czeka na montaż, Montowane i Zmontowane.

PP Mag

 • Dodaliśmy możliwość pobierania faktur pro-forma z systemu Subiekt nexo i zrealizowania kompletacji i pakowania takich dokumentów.
 • W menu kontekstowym dokumentu wydania dodaliśmy możliwość uruchomienia montażu kompletów w ramach skompletowanego dokumentu.
 • Na zestawieniu dokumentów wydań dodaliśmy wyświetlanie flag świadczących o rozbiciu towaru: SM – dokument zawiera komplet wymagający specjalistycznego montażu, RSM – dokument zawiera rozbity komplet wymagający specjalistycznego montażu, RT – dokument zawiera rozbity komplet.
 • W oknie dokumentów wydań dodaliśmy możliwość wyboru nośnika z listy możliwej do przeszukiwania.
 • W oknie dokumentów wydań dodaliśmy komunikat z podsumowaniem po zbiorczym odświeżeniu dokumentu.
 • Zmieniliśmy proces odświeżania, aby w przypadku wykrycia różnicy w ilości towaru pomiędzy aktualnymi danymi z ERP, a danymi zapisanymi w programie, wyświetliło się okno błędu ze wskazaniem wykrytych różnic.
 • W menu kontekstowym dokumentu wydania dodaliśmy opcję odświeżenia z wymuszeniem nadpisania pozycji z ERP. Opcja wymaga dodatkowego uprawnienia.
 • W oknie dokumentów wydań poprawiliśmy ustawienia widoczności dla opcji realizacji dokumentu w ERP w menu kontekstowym dokumentu.
 • W oknie dokumentów przyjęć zmieniliśmy zbiorcze odświeżanie dokumentów z ERP, aby po zakończeniu wyświetlone zostało podsumowanie.

SUBIEKT SFERA GT SERWER

 • W funkcji montażu brakujących kompletów, uruchamianej podczas realizacji zamówienia, dodaliśmy opcję ustawiania ceny na PW na podstawie wartości magazynowej dokumentu RW.
 • W funkcji montażu brakujących kompletów podczas realizacji dodaliśmy wstawianie uwag do dokumentów RW i PW świadczących o tym, że dokument został wprowadzony przez program.
 • W funkcji montażu kompletów podczas realizacji zamówienia dodaliśmy opcję dodawania powiązań między dokumentami w bazie Subiekta GT (nie było możliwości wykonania tego przez Sferę GT).
 • Dodaliśmy możliwość wyświetlenia w tabelce szczegółów operacji realizacji dokumentu.
 • Tomek Michna

  Tomek Michna

  Od wielu lat rozwiązuję problemy klientów wdrażając oprogramowanie do obsługi zamówień klientów oraz magazynów. Pomagam firmom z branży Ecommerce osiągnąć lepsze wyniki, poprzez usprawnienie i automatyzację procesów oraz wyeliminowanie pomyłek podczas pakowania i wysyłki towaru.
  Skontaktuj się ze mną, a chętnie poznam Twoje potrzeby i odpowiem na wszystkie pytania.
  Jestem przekonany, że uda nam się wypracować rozwiązanie Twoich problemów!