Nowości w PP Mag 2024/04 – ustawienia

PP KOLEKTOR

 • Dodaliśmy wyświetlanie informacji na ekranie o statusie pobierania towarów.
 • Na liście towarów dodaliśmy w menu możliwość pobrania tylko brakujących towarów (istniejących w ERP ale nie zapisanych na kolektorze).
 • Dodaliśmy blokadę ponownego uruchomienia pobrania towarów.
 • Na liście towarów dodaliśmy przycisk usuwania wszystkich towarów z kolektora.
 • Na ekranie listy towarów dodaliśmy możliwość wyszukiwania, wśród pobranych towarów po lokalizacji (miejscu magazynowym).
 • Na ekranie listy towarów zmieniliśmy, aby wybór kryteriów wyszukiwania (symbol, kod kreskowy, lokalizacja) były zapamiętane aż do wylogowania z aplikacji.
 • W powiadomieniu o sukcesie pobrania towarów dodaliśmy informację o czasie pobierania wszystkich towarów z ERP.
 • Na ekranie przygotowania listu dodaliśmy możliwość określenia ilości opakowań danego typu (podczas edycji opakowania).
 • Na ekranie przygotowania listu dodaliśmy przycisk pozwalający na ręczny wybór opakowania z opcjonalnym automatycznym przejściem do edycji opakowania.
 • Na ekranie tworzenia dokumentu w ERP dodaliśmy (dla niektórych dokumentów) możliwość wpisania uwag oraz oznaczenia, czy dla tego dokumentu ma być wywołany skutek magazynowy.
 • Dodaliśmy możliwość utworzenia dokumentu MM (przesunięcia międzymagazynowego).
 • W ustawieniach parametrów kolektora dodaliśmy:
  • Algorytmy sortowania listy towarów do kompletacji po lokalizacji strefy składowania rosnąco i malejąco,
  • Sterowanie widocznością przycisku „Skompletuj wszystkie” na liście nośników,
  • Możliwość ukrycia opcji „Skompletowany” i „Spakowany” w menu kontekstowym nośników,
  • Opcję ukrycia okna wyboru strefy przy dodawaniu nowej lokalizacji z poziomu podglądu towaru (tylko strefa kompletacji),
  • Opcję ukrycia numeru dokumentu na liście towarów do kompletacji (numer był wyświetlany tylko w trakcie kompletacji pojedynczego dokumentu),
  • Opcję ukrycia zakładek (Dokumenty, Towary, Nośniki) na liście towarów do skompletowania,
  • Opcję ukrycia poleceń dla operatora.
 • Zmieniliśmy czasy oczekiwania w komunikacji z serwerem API: 15s oczekiwania na nawiązanie połączenia i 60s na odpowiedź serwera.
 • Zmieniliśmy, aby po zmianie magazynu nie usuwało wszystkich danych z kolektora (zostają towary, tworzone dokumenty, weryfikacje, nie powiązane z dokumentami nośniki, słowniki, opakowania).
 • Dodaliśmy obsługę nowych typów sortowań listy do kompletacji: po lokalizacji strefy składowania rosnąco i malejąco.
 • Dodaliśmy, aby po przytrzymaniu przycisku wyboru ustawień w menu głównym, pobrały się aktualne ustawienia z serwera i dopiero po tym wyświetlone zostało okno wyboru zestawu ustawień.
 • Na liście nośników w kompletacji dodaliśmy możliwość wyłączenia wyświetlania przycisku „Skompletuj wszystkie” oraz opcji „Skompletowany” w menu kontekstowym nośnika.
 • Na liście nośników w kompletacji dodaliśmy możliwość wyłączenia opcji „Spakowany” w menu kontekstowym.
 • Zmieniliśmy ekran z listą towarów do kompletacji aby zmieściło się więcej danych.
 • Na ekranie towarów do kompletacji dodaliśmy możliwość ukrycia niektórych elementów: zakładek, numeru dokumentu (widoczny w trybie kompletacji pojedynczego dokumentu), poleceń dla operatora.
 • Na liście towarów do kompletacji dodaliśmy możliwość ukrycia rodzaju towaru.

PP Mag

 • W oknie edycji raportu dodaliśmy wyświetlanie identyfikatora, którego można użyć do uruchomienia raportu z poziomu przeglądarki internetowej.
 • W oknie wyboru operatora, na którego ma nastąpić wydanie dokumentu, zmieniliśmy sortowanie, aby wyświetlało w kolejności alfabetycznej rosnąco, oraz aby imię nazwisko i login wyświetlany był w jednej linii.
 • W zakładce WYDANIA dodaliśmy możliwość awaryjnego przypisania użytkownika do dokumentu.
 • Zmieniliśmy, aby w komunikacie potwierdzenia wyczyszczenia nośnika widoczne było tylko 10 numerów dokumentów przypisanych do nośnika.

PP Mag dla Subiekta GT

 • Dodaliśmy zabezpieczenie, aby w przypadku wykrycia pobrania zdublowanych dokumentów wstrzymać import do programu PP Mag.
 • Przebudowaliśmy pobieranie i zapisywanie do pól własnych, aby była możliwość używania pól z poza standardowego zakresu (1 – 10).
 • Dodaliśmy możliwość określania ilości towaru dla kodów kreskowych opakowań zbiorczych, aby na kolektorze po zeskanowaniu określonego kodu wstawiło się więcej niż 1 sztuka.
 • Dodaliśmy obsługę tworzenia dokumentu MM.
 • Dodaliśmy obsługę wstawiania uwag do dokumentu podczas tworzenia dokumentów z kolektora.
 • Dodaliśmy obsługę tworzenia dokumentów z wywołanym skutkiem magazynowym.

PP Mag dla Subiekta nexo

 • Przebudowaliśmy tworzenie dokumentów przez Sferę.
 • Dodaliśmy obsługę tworzenia dokumentu MM (jako jednostopniowy MMP).
 • Dodaliśmy obsługę wstawiania uwag do dokumentu podczas tworzenia dokumentów z kolektora.
 • Dodaliśmy obsługę tworzenia dokumentów z wywołanym skutkiem magazynowym.

Moduł obsługi wysyłek dla Subiekta GT

 • Do ustawień przetwarzania dokumentu na list kuriera GLS dodaliśmy możliwość wybrania tekstu z atrybutów do pól: opis, numer referencyjny i MPK.
 • W oknie wyboru atrybutów dodaliśmy nowe operacje na liczbach rzeczywistych: zaokrąglenie, zaokrąglenie w górę, zaokrąglenie w dół.
 • Dodaliśmy obsługę realizacji dokumentów bez wymuszania przepisywania płatności, aby rozwiązać problem wystawiania dokumentów PA do ZK w walucie obcej..

Moduł obsługi wysyłek dla Subiekta nexo

W oknie konfiguracji wagi (używanego w większości ustawień przetwarzania dokumentu Subiekta nexo na list) dodaliśmy możliwość wyboru zaokrąglenia.

Moduł obsługi wysyłek dla Sello

W oknie konfiguracji wagi (używanego w większości ustawień przetwarzania paczki Sello na list) dodaliśmy możliwość wyboru zaokrąglenia.

Moduł obsługi wysyłek dla WaproMag

W ustawieniach przetwarzania Wysyłam z Allegro dodaliśmy możliwość włączenia zaokrąglania wagi dla poszczególnych sposobów dostawy.

PACZKOMATY.PL

Dodaliśmy okno wyświetlające informacje o błędzie pobierania etykiety po przygotowaniu listu.

INPOST SHIPX

Przyśpieszyliśmy proces przygotowania manifestu.

PP ETYKIETA

OGÓLNE

 • W oknie konfiguracji metod eksportu dodaliśmy wyświetlanie informacji o metodach, które są nieaktualne i mogą być usunięte w kolejnych wersjach programu.
 • W oknie konfiguracji metod eksportu dodaliśmy możliwość kopiowania listy, wyświetlenia nieaktualnych, ale używanych metod oraz wyświetlenia metod możliwych do użycia.
 • Dodaliśmy minimalizację aplikacji Automat do System Tray.
 • W oknie dodawania nowego pola zmieniliśmy listę rozwijaną zawierającą listę kolumn z bazy źródłowej, aby nazwy wyświetlane były w kolejności alfabetycznej oraz aby możliwe było wyszukiwanie.
 • W integracji z Raben dodaliśmy walidację wprowadzenia identyfikatora płatnika oraz numeru oddziału.
 • W integracji z API FedEx dodaliśmy nowe pole pozwalające ustawić usługę „Telefon” (PRE).
 • Zwiększyliśmy zakres wyświetlanych informacji na liście zdarzeń programu Automat, aby wyświetlane były informacje o zakończeniu pracy mechanizmu automatycznego wyszukiwania rekordów do utworzenia listu.
 • Dodaliśmy integrację z pośrednikiem Olza Logistic.
 • Dodaliśmy możliwość przygotowania listów Wysyłam z Allegro za pomocą nowego API Allegro dla przesyłek (Shipment Management).
 • Usunęliśmy z okna edycji DB Schenker usługi, które nie są już dostępne i oznaczyliśmy je w definicji pól.
 • W oknie edycji listu GLS Polska dodaliśmy usługę SDS (Shop Delivery).
 • Dodaliśmy rozpoznawanie wartości bitowych (true/false) przy sterowaniu polami bitowymi.

WYSYŁAM Z ALLEGRO
Dodaliśmy definicję pola do wprowadzenia waluty wartości paczki.
RABEN
Dodaliśmy przekazywanie numerów telefonu adresu załadunku i rozładunku jako notatki CPU i CP.
UPS
Dodaliśmy możliwość wyszukiwania placówek Access Point za pomocą API REST.