Instrukcja aktualizacji PP Mag

Poniżej znajdą Państwo instrukcję aktualizacji programów PP Mag + PP Kolektor.
Jeśli mają Państwo obawy związane z aktualizacją oprogramowania, mogą Państwo zlecić ją nam (KONTAKT).

Czynności przygotowawcze:

 • Pobierz najnowszą wersję programu PP Mag: INSTALATOR PP MAG
 • Wyloguj się ze wszystkich kolektorów i wyłącz wszystkie programy LC Soft na wszystkich stanowiskach
 • Uruchom program PPMag na serwerze i wykonaj kopię zapasową bazy danych (PPMag -> ADMINISTRACJA -> OGÓLNE), a następnie wyłącz PPMag

Jeśli generujesz listy przewozowe bezpośrednio z aplikacji PP Kolektor:

 • Uruchom program ProstaPaczka2 na serwerze i wykonaj kopię zapasową bazy danych (PP2 -> ADMINISTRACJA -> OGÓLNE), a następnie wyłącz PP2
 • Otwórz serwer IIS (kliknij start i wpisz iis na klawiaturze – powinien się wyszukać Menedżer internetowych usług informacyjnych – otwórz go)
 • Zatrzymaj witrynę ppetykieta (prawy klawisz myszy -> Zarządzanie witryną -> Zatrzymaj)
 • Podnieś PP2 do najnowszej wersji: NAJNOWSZA WERSJA PP2 (uruchom PP2, aby podniosła się wersja bazy danych i zamknij)
 • Podnieś PP Etykieta do najnowszej wersji: NAJNOWSZA WERSJA PP ETYKIETA (instalacja PPEtykieta + API !)
 • Otwórz serwer IIS i uruchom witrynę ppetykieta (prawy klawisz myszy -> Zarządzanie witryną -> Rozpocznij)
 • Wykonaj wszystkie kroki poniżej (w dziale „Jeśli nie generujesz etykiet kurierskich z kolektora”)

Jeśli nie generujesz etykiet kurierskich z kolektora:

 • Otwórz serwer IIS (kliknij start i wpisz iis na klawiaturze – powinien się wyszukać Menedżer internetowych usług informacyjnych – otwórz go)
 • Zatrzymaj witrynę ppkolektor (prawy klawisz myszy -> Zarządzanie witryną -> Zatrzymaj)
 • Podnieś PP Mag i jego komponenty do najnowszej wersji – instalator pobrany na etapie czynności przygotowawczych (instalacja serwerowa)
 • Otwórz serwer IIS i uruchom witrynę ppkolektor (prawy klawisz myszy -> Zarządzanie witryną -> Rozpocznij)
 • Uruchom program PPMag (może pojawić się okno aktualizacji bazy danych – zezwól na aktualizację), program PP Auto Task oraz oba serwery sferyczne
 • Na kolektorze zainstaluj najnowszą wersję aplikacji (na kolektorze przycisk POBIERZ APLIKACJĘ w menu logowania)

Po instalacji koniecznie upewnij się, że wszystkie wersje programów są zgodne z opisanymi na naszych stronach jako najnowsze.

UWAGA
Zalecamy, aby po każdej aktualizacji programów weryfikować poprawność ich działania.