Aplikacja kolektorowa typu WMS dla Subiekta

WMS dla Subiekta, a raczej mini WMS dla Subiekta lub prosty WMS dla Subiekta, powinien przede wszystkim zapewniać funkcjonalności usprawniające pracę na magazynie. Idealnie, gdyby jeszcze udostępniał funkcjonalności związane z obsługą zamówień klientów.

Naszej aplikacji nie można nazwać WMS (Warehouse Management System), ponieważ nie posiada części funkcji rozbudowanego systemu, takich jak wirtualizacja czy śledzenie stanów w lokalizacjach. Nie można jej też nazwać OMS (Order Management System), ponieważ nie agreguje zamówień z wielu kanałów i nie śledzi stanów magazynowych. Jest za to idealną hybrydą prostego WMS i OMS, a we współpracy z Subiektem, zaspokaja potrzeby większości firm działających w obszarze Ecommerce.

Z treści tego artykułu dowiesz się, co możesz zyskać stosując nasz prosty WMS z Subiektem.Czytając artykuł dowiesz się:

 • Jak zaadresować magazyn stosując WMS dla Subiekta
 • Jak skompletować zamówienie klienta korzystając z aplikacji na kolektor dla Subiekta
 • Jak usprawnić proces obsługi zamówienia korzystają z hybrydy OMS i WMS dla Subiekta
 • Jak sprawnie przyjąć dostawę towaru na magazyn z zastosowaniem prostego WMS dla Subiekta
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację z użyciem kolektorów i WMS dla Subiekta
 • Jak generować raporty magazynowe dla Subiekta

Adresowanie magazynu w Subiekcie z zastosowaniem WMS PP Mag

Każdy towar, komplet czy usługa w Subiekcie posiada pola własne. Nasz system został zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystać pole własne towaru w Subiekcie do przechowywania lokalizacji.

W jednym polu własnym można przechowywać wiele lokalizacji jednego towaru – wystarczy oddzielić je od siebie jakimś separatorem. Sam separator może zostać zdefiniowany w konfiguracji naszego mini MWS dla Subiekta.

Jeśli temat adresowania magazynu przykuł Twoją uwagę, zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

Adresowanie magazynu z kolektorem - WMS dla Subiekta

Kompletacja z zastosowaniem prostego WMS dla Subiekta

Kompletacja dokumentów rozchodowych Subiekta, to najważniejszy element procesu obsługi zamówienia klienta, ponieważ to w tym miejscu najczęściej pojawiają się kosztowne pomyłki.

Pobieranie dokumentów z Subiekta do WMS

Nasza aplikacja na kolektory pobiera dokumenty z Subiekta i prezentuje je w panelu zarządzania. Program umożliwia ograniczenie pobieranych dokumentów do:

 • pochodzących z wybranych magazynów
 • przypisanych do odpowiedniej kategorii
 • mających przypisaną odpowiednią flagę
 • będących w odpowiednim statusie

Dokumenty pobierane są z Subiekta do naszego prostego WMS automatycznie, co określoną jednostkę czasu.

Scenariusze obsługi dokumentów Subiekta

Po pobraniu dokumentów następuje automatyczna faza przydzielania scenariuszy obsługi dla każdego z dokumentów. Scenariusze obsługi dokumentów pozwalają określić jakie akcje zostaną wykonanie na dokumencie i kto w magazynie zajmie się jego obsługą.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat scenariuszy obsługi dokumentów, zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

Scenariusze obsługi dokumentów - Subiekt + prosty WMS


Wydawanie dokumentów z WMS na magazyn


Dokumenty Subiekta mogą być wydawane na kolektor poprzez wywołanie importu przez operatora lub poprzez wydanie ręczne z poziomu panelu zarządzania WMS dla Subiekta.

Operator kolektora inicjując import dokumentów otrzyma dokumenty zgodne z przypisanym do niego scenariuszem. Ilość dokumentów wydanych jednorazowo podczas takiego importu określana jest w konfiguracji programu.

Kierownik magazynu może wydać dowolną ilość dokumentów przypisując je do konkretnego operatora. Nie ma ograniczeń dotyczących ilości dokumentów wydawanych jednorazowo.

Po wydaniu dokumentu na operatora, nasz system WMS dla Subiekta może odłożyć w polu własnym dokumentu notatkę zawierającą informację o tym kto i kiedy rozpoczął kompletowanie lub zmienić flagę dokumentu na zdefiniowaną w konfiguracji (informacje o operatorze i czasie wydania znajdą się w komentarzu do flagi).

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat raportowania statusów dokumentów do Subiekta, zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

Raportowanie statusów na linii WMS - Subiekt

Proces kompletacji z użyciem WMS dla Subiekta

Kompletację można przeprowadzić na kilka sposobów:

 • kompletacja jednostopniowa
 • kompletacja dwustopniowa z pakowaniem
 • kompletacja multipicking

Szczegółowy opis każdego rodzaju kompletacji znajdziesz w poniższych artykułach:

Kompletacja jednostopniowa Kompletacja dwuetapowa Kompletacja multipicking

W samym procesie kompletacji z wykorzystaniem naszego programu typu WMS dla Subiekta, najważniejsze są dodatkowe opcje, które często są pomijane w innych systemach. Są to między innymi:

 • możliwość prezentowania na ekranie kompletów lub ich składników,
 • możliwość dodania lub usunięcia miejsca magazynowego, które znajduje swoje odzwierciedlenie w kartotece towarowej Subiekta,
 • możliwość podejrzenia szczegółowych danych towarów, w tym zdjęć z kartoteki towarowej Subiekta,
 • automatyczne generowanie ścieżki przejścia po magazynie, zgodnie z układem lokalizacji lub układem stref magazynowych,
 • możliwość oznaczenia danej lokalizacji jak pusta (np. pobierając ostatni artykuł z adresu), o czym zostaną poinformowani pozostali operatorzy, a ich listy kompletacyjne zostaną przebudowane,
 • możliwość wygenerowania dokumentu ZD, ZK lub MM na braki w nośniku (funkcjonalność dostępna tylko dla wybranych wersji Subiekta – zapytaj o szczegóły: office@lcsoft.pl),
 • blokada zabezpieczająca przed niepoprawnym skompletowaniem dokumentów,
 • mechanizm czuwający nad poprawnością pakowania produktów do odpowiednich nośników, w przypadku kompletacji multipicking,
 • mechanizm wyświetlający uwagi dla operatora, których treść pobierana jest przez nasz WMS z Subiekta (z jednego z wielu pól dostępnych na dokumencie) i wiele innych .

Oczywiście informacja o rozpoczęciu i zakończeniu kompletowania zwracana jest przez WMS do Subiekta (zapis w polu własnym lub zmiana flagi wraz z oznaczeniem dokładnej daty i osoby kompletującej).Pakowanie i generowanie etykiet kurierskich z poziomu kolektora dla Subiekta

Po zakończeniu kompletacji możemy przejść do etapu pakowania i / lub do etapu przygotowania etykiety kurierskiej.

Pakowanie z WMS dla Subiekta

Jeśli pracujemy w trybie kompletacji dwustopniowej, po zebraniu wszystkich towarów, dostarczamy nośnik do strefy pakowania. Pakowacz podejmuje nośnik i przechodzi w tryb pakowania. Aplikacja na kolektorze wyświetla jakie produkty z nośnika należy umieścić w kartonie.

Po spakowaniu paczki do wysyłki, operator skanuje kod kreskowy reprezentujący opakowanie (jego wymiary i wagę). W niektórych przypadkach, jeśli przewoźnika na to pozwala, można zeskanować więcej, niż jedno opakowanie (wielopaki). Na tym etapie kolektor może również przypomnieć o wydrukowaniu i spakowaniu do paczki dokumentu sprzedaży z Subiekta. Podczas pakowania, nasz prosty WMS może wyświetlić na kolektorze uwagi dla pakującego, które również są pobierane z dokumentu Subiekta.

Informacje o rozpoczęciu i zakończeniu pakowania również trafia z WMS do Subiekta.

Generowanie etykiet kurierskich z kolektora dla Subiekta

Po skompletowaniu i / lub spakowaniu paczek, następuję etap generowania etykiety kurierskiej, czyli jedna z podstawowych funkcjonalności OMS. Jeśli etap pakowania został pominięty, konieczne będzie wykonanie skanów opakowań.

Nasza hybryda WMS i OMS przystępuje w tym momencie do generowania etykiety kurierskiej. Pierwszym krokiem jest ustalenie do kogo zostanie nadana przesyłka. Informacja ta pochodzi z Subiekta, podobnie jak informacja o punkcie odbioru, przy czym identyfikator punktu odbioru może zostać pobrany z wielu pól dokumentu Subiekta (pola własne, uwagi, podtytuł itd.), a dane adresowe pobierane są z adresu na dokumencie / kartoteki kontrahentów.

W drugim etapie następuje ustalenie przewoźnika, którym zostanie wysłana paczka. Te dane również zaciągane są przez WMS z Subiekta i mogą zostać pobrane z różnych pól dokumentu. Powyższe czynności realizowane są automatycznie jeszcze na etapie pobierania dokumentu z Subiekta do WMS.

Ostatni etap to określenie na jakiej drukarce ma zostać wydrukowany list przewozowy. Operator skanuje kod kreskowy drukarki, która jest najbliżej niego i otrzymuje wydruk etykiety kurierskiej.

Jeśli zainteresował Cię temat generowania etykiet kurierskich do dokumentów Subiekta z WMS, zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

Generowanie etykiet kurierskich do dokumentów Subiekta

Generowanie dokumentów końcowych Subiekta na kolektorze

Gdy etykieta kurierska jest już wystawiona, nasz program przechodzi do etapu zamykania zlecenia. Na tym końcowym etapie mogą zostać wywołane następujące akcje:

 • zrealizowanie dokumentu ZK na dokument końcowy w Subiekcie (np. na FS, PAi, WZ itd.)
 • wysłanie dokumentu końcowego mailem do klienta
 • wstawienie dokumentu sprzedaży do transakcji Allegro

Samym wyzwalaczem dla powyższych akcji może być określony etap procesu (Skompletowanie, Spakowanie, itd.). Ta ostatnia część procesu obsługi zamówienia realizowana jest przez automat pracujący zgodnie z harmonogramem, więc może zostać wywołana chwilę po spakowaniu dokumentu lub np. po zamknięciu firmy.

Jeśli zainteresował Cię temat realizowania dokumentów Subiekta, zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

Generowanie faktur z WMS dla Subiekta


Przyjmowanie dostaw: współpraca na linii WMS – Subiekt

Proces przyjmowania dostawy możemy podzielić na dwie części: sprawdzenie dostawy i rozłożenie towaru na półkach w magazynie.

Weryfikacja dostawy z WMS dla Subiekta

Jeśli mamy już w Subiekcie dokument PZ lub FZ, możemy wprowadzić jego numer do odpowiedniej zakładki na kolektorze (np. poprzez jego zeskanowanie) i rozpocząć weryfikację dostawy.

Kolektor nie pokazuje użytkownikowi listy towarów, które powinien znaleźć w dostawie – zamiast tego oczekuje zeskanowania wszystkich produktów, które zostały dostarczone. Po zakończeniu skanowania, operator przełącza kolektor w tryb podsumowania. Superaty i braki podświetlają się na czerwono. Raport z weryfikacji może zostać wysłany mailem na adres biura, ale bardziej przejrzystym rozwiązaniem jest podgląd weryfikacji w panelu zarządzania na komputerze. Na podstawie weryfikacji z WMS dla Subiekta, biuro może podjąć decyzję o dalszych krokach związanych z dokumentem.

Weryfikacja jednej dostawy może być prowadzona przez wielu pracowników jednocześnie. Wystarczy złączyć wszystkie weryfikacje w jeden zbiorczy raport  w panelu zarządzania.

Po więcej szczegółów na temat weryfikowania dokumentów Subiekta w WMS, zapraszamy do artykułu:

Weryfikacja dostawy w WMS dla Subiekta

Rozkładanie towaru z użyciem kolektora dla Subiekta

Jeśli dokument przychodowy przeszedł poprawnie etap weryfikacji, możemy przystąpić do jego rozkładania na magazynie.

Kierownik magazynu wydaje dokument do rozłożenia, wskazując przy tym, który pracownik ma się tym zająć. Operator kolektora uruchamia proces rozkładania, a kolektor prowadzi go od półki do półki, wskazując tym samym, gdzie dany towar ma zostać odłożony. Operator kolektora potwierdza odłożenie towaru do lokalizacji, poprzez zeskanowanie jej kodu kreskowego.

Operator ma możliwość odłożenia towaru do lokalizacji, w której dany towar wcześniej nie leżał. W tym celu skanuje nową lokalizację, a kolektor rozpoznaje ją jako nieznaną i pyta użytkownika, czy ten chce dodać nowy adres do towaru. Wprowadzona lokalizacja jest od razu widoczna w kartotece towarów Subiekta.

Jeśli na etapie kompletacji jakaś lokalizacja została oznaczona jako pusta, odłożenie towaru do lokalizacji spowoduje zdjęcie oznaczenia i pracownicy kompletujący będą znów prowadzeni do danego miejsca.

Jeśli zainteresował Cię temat rozkładania towaru, zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

Rozkładanie towaru w magazynie z zastosowaniem WMS dla Subiekta

Inwentaryzacja, czyli uzgadniamy magazyn z WMS dla Subiekta

Temat inwentaryzacji zostawiamy na koniec, choć nie tylko koniec roku jest dobrą okazją do zweryfikowania stanów magazynowych.

Inwentaryzację zaczynamy w zakładce dokumenty, gdzie wybieramy opcję utworzenia nowego dokumentu inwentaryzacyjnego. Kolektor oczekuje w tym momencie skanów towarów. Możemy inwentaryzować lokalizację, strefę, obszar wskazany przez kierownika lub cały magazyn na raz. Po zeskanowaniu wszystkich produktów, WMS generuje w Subiekcie dokument inwentaryzacyjny. Teraz wystarczy na jego podstawie wygenerować dokument inwentaryzacji zbiorczej, a Subiekt sam wystawi odpowiednio PW i RW na braki i nadmiary.
Inwentaryzację może realizować wielu pracowników jednocześnie.

Więcej szczegółów dotyczących prowadzenia inwentaryzacji z zastosowaniem Subiekta i WMS, znajdziesz w artykule:

Inwentaryzacja magazynu z Subiektem i WMS

Raporty magazynowe z WMS, czyli czego nie da Ci sam Subiekt

Pracując z Subiektem masz dostęp do wielu analiz i statystyk, ale nie dotyczą one samej pracy magazynu. Korzystając z naszego prostego WMS dla Subiekta, zyskujesz dostęp do wielu danych o pracy magazynu. Możesz wykorzystać jedne z naszych predefiniowanych raportów (np. „kompletacje z 30dni”) lub zamówić raport przygotowany specjalnie dla Ciebie.

Raporty magazynowe mogą być prezentowane z panelu zarządzania, ale możesz też skierować je do przeglądarki, dzięki czemu pracownicy biura czy magazynu mogą również mieć dostęp do interesujących ich danych. Odpowiednio skonstruowany raport, wyświetlany na dużym monitorze zawieszonym nad stanowiskiem pakowania, może być świetnym narzędziem motywującym.

Jeśli zainteresował Cię temat raportów magazynowych, zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

Raporty magazynowe z WMS dla Subiekta


Nie przegap okazji!

Zadzwoń do nas, a my odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem i zobacz jak nasze narzędzia mogą zautomatyzować pracę w Twojej firmie!
Wystarczy jedno kliknięcie, aby umówić się z naszym specjalistą, którego możesz zapytać o wszystko!

Chcę porozmawiać ze specjalistą!Kontakt   Zamów konsultację   Instrukcje   Aktualizacje   Home


NEWSLETTER

Nie przegap informacji o nowościach, które mogą usprawnić Ci pracę!
Zapisz się do naszego newslettera, a co miesiąc otrzymasz zbiorczą informację o wszystkich zmianach w naszych programach!

Okienko zapisu do newslettera pojawi się po kliknięciu przycisku poniżej. Pamiętaj, aby potwierdzić zapis w mailu, który do Ciebie wyślemy.
Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na wysyłkę przez LC SOFT sp. z o.o. newslettera na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, zgodnie z treścią polityki prywatności.

 

Zapisz mnie do newslettera!


 • Tomek Michna

  Tomek Michna

  Od wielu lat rozwiązuję problemy klientów wdrażając oprogramowanie do obsługi zamówień klientów oraz magazynów. Pomagam firmom z branży Ecommerce osiągnąć lepsze wyniki, poprzez usprawnienie i automatyzację procesów oraz wyeliminowanie pomyłek podczas pakowania i wysyłki towaru.
  Skontaktuj się ze mną, a chętnie poznam Twoje potrzeby i odpowiem na wszystkie pytania.
  Jestem przekonany, że uda nam się wypracować rozwiązanie Twoich problemów!