Czym jest kompletacja multipicking?

Kompletacja multipicking to proces zbierania towarów z kilku zamówień jednocześnie podczas jednego przejścia po magazynie. W ramach tego podejścia, pracownik podejmuje wszystkie produkty z danej lokalizacji i natychmiast rozdziela je na poszczególne zamówienia. Najczęściej multipicking jest realizowany przy użyciu specjalnych wózków kompletacyjnych, które umożliwiają skuteczne oddzielenie towarów przypisanych do różnych zamówień.

Multipicking to proces, który obejmuje kilka kluczowych kroków:

 • Wybór kilku zleceń kompletacji:
  Pracownik wybiera jednocześnie kilka zleceń kompletacji, które zostaną zrealizowane podczas jednego przejścia po magazynie.
 • Przejście przez magazyn do lokalizacji towaru:
  Pracownik porusza się przez magazyn, docierając do lokalizacji, gdzie znajduje się potrzebny towar.
 • Wybór ilości towaru i umieszczenie w dedykowanym nośniku:
  W miejscu lokalizacji towaru, pracownik wybiera odpowiednią ilość produktu, potrzebną do skompletowania jednego zamówienia, a następnie umieszcza go w dedykowanym nośniku.
 • Pakowanie poszczególnych zamówień lub przekazywanie do dalszej obróbki:
  Po skompletowaniu wszystkich towarów, pracownik przystępuje do pakowania poszczególnych zamówień lub przekazuje je do dalszej obróbki, np. innemu pracownikowi.
 • Reakcja na braki towaru:
  W przypadku braku towaru w jednym z zamówień, pracownik odkłada nośnik w umówione miejsce, a odpowiednia komórka lub system kontaktuje się z klientem, informując o sytuacji.

Kompletacja w seriach

Kompletacja w seriach to efektywna praktyka polegająca na grupowaniu zamówień w taki sposób, aby zminimalizować konieczność przemieszczania się po różnych sekcjach magazynu. Optymalnym podejściem jest zbieranie produktów, które są wspólne dla kilku zamówień w jednym obiegu, co pozwala na zoptymalizowanie trasy kompletacji i skrócenie czasu potrzebnego do zbierania towarów.

Ile zamówień można kompletować jednocześnie?

Ilość zamówień, które można kompletować jednocześnie, zależy od kilku czynników, takich jak ilość towaru w każdym zleceniu, gabaryty produktów, rodzaj nośnika transportowego oraz wielkość kontenerów dla zamówień.

W przypadku, gdy proces kompletacji opiera się na tradycyjnych wydrukach, kompletowanie więcej niż kilku zamówień jednocześnie może być trudne. Jednakże, gdy system magazynowy wspomaga proces, prowadząc pracownika przez magazyn i wskazując, który towar zebrać oraz gdzie umieścić, głównym ograniczeniem staje się ilość slotów dostępnych w nośniku transportowym.


Multipicking w wersji papierowej

Multipicking w wersji papierowej można realizować w prosty sposób, drukując osobny dokument zlecenia kompletacji dla każdego zamówienia. Każdy wydruk umieszcza się w oddzielnym nośniku, co umożliwia kontrolę, gdzie umieścić zebrany asortyment podczas rozkładania towaru.

W przypadku zleceń jednopozycyjnych, wystarczające może być sortowanie wydruków zgodnie ze ścieżką kompletacji. Jednakże, gdy zamówienia składają się z wielu pozycji różnego asortymentu, istnieje ryzyko pominięcia lub błędnego umieszczenia towaru. W takich sytuacjach warto rozważyć opracowanie systemu łączenia zamówień w paczki, co ułatwi kompletację na magazynie.

Alternatywą jest przygotowanie dodatkowego wydruku z listą towarów, podzieloną na poszczególne zamówienia. Lista ta może być zorganizowana zgodnie ze ścieżką kompletacji, co zabezpieczy przed pominięciem żadnej sekcji, a podział na dokumenty ułatwi kontrolę ilości i umieszczanie towaru w odpowiednich nośnikach.

Podobnie jak w przypadku kompletacji jednoetapowej, pracownik podpisuje się na zleceniu kompletacji, oznaczając je datą i czasem kompletacji.


Multipicking bez papieru

Multipicking staje się znacznie bardziej efektywny przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Lista towarów może być prezentowana zbiorczo na ekranie urządzenia mobilnego, a dedykowane oprogramowanie może monitorować, czy zebrany został odpowiedni towar. Każde miejsce na nośniku (np. koszyk) może być przypisane do konkretnego zamówienia, a system informatyczny wymaga zeskanowania kodu kreskowego nośnika, co minimalizuje ryzyko błędów w sortowaniu towaru.

Powszechnie stosowane są także kolorowe koszyki lub przegródki, które ułatwiają szybkie umieszczenie towaru we właściwym miejscu. W pracy z urządzeniami mobilnymi istotną zaletą jest również możliwość automatycznego rejestrowania informacji o tym, kto i kiedy kompletował dane zamówienie.

Zaawansowane oprogramowanie magazynowe pozwala na optymalizację tras poprzez inteligentne łączenie zamówień, co skraca czas potrzebny na przejście po magazynie i zwiększa ogólną efektywność procesu kompletacji.


Zalety multipickingu

 • Zmniejszenie liczby przejść po magazynie:
  Multipicking pozwala na zoptymalizowanie trasy kompletacji, co skutkuje znacznym zmniejszeniem liczby koniecznych przejść po magazynie.
 • Zwiększenie ilości pobrań na godzinę w porównaniu do kompletacji jednoetapowej:
  Dzięki możliwości zbierania towarów z wielu zamówień jednocześnie, multipicking przyczynia się do zwiększenia ilości pobrań na godzinę w porównaniu do tradycyjnej kompletacji jednoetapowej.
 • Możliwość pracy w seriach:
  Pracownicy mogą efektywnie pracować w seriach, grupując zamówienia w taki sposób, który minimalizuje konieczność poruszania się po różnych obszarach magazynu.
 • Możliwość stosowania różnych połączeń zamówień w zależności od ich zawartości:
  Multipicking umożliwia elastyczność w doborze połączeń zamówień, co pozwala na dostosowanie procesu kompletacji do różnorodnych zawartości zamówień, zwiększając efektywność i elastyczność pracy.

Wady multipickingu

Trudności w segregowaniu zamówień w optymalne paczki do kompletacji:
Proces multipickingu może napotykać trudności w efektywnym segregowaniu zamówień w taki sposób, aby optymalnie je pakować. Dywersyfikacja zamówień pod względem asortymentu i ilości pozycji może sprawić, że trudno jest zoptymalizować strukturę paczek do kompletacji.

Dodatkowe wady przy pracy w wersji papierowej:

 • Słaba kontrola nad poprawnością zbierania towaru i segregowania na koszyki:
  Brak automatycznych mechanizmów kontroli może prowadzić do trudności w monitorowaniu dokładności procesu zbierania towaru i jego prawidłowego rozmieszczania w koszykach.
 • Zmęczenie przez konieczność ciągłego skupienia uwagi:
  Praca z papierowymi dokumentami może wymagać stałego skupienia uwagi, co może prowadzić do zmęczenia pracowników.
 • Możliwość popełnienia błędu przy zbiórce towaru:
  Brak automatycznych wskazówek i kontroli może zwiększać ryzyko popełnienia błędów podczas zbierania towaru.
 • Możliwość popełnienia błędu przy segregowaniu na zamówienia:
  Ręczne segregowanie towaru na zamówienia może prowadzić do błędów, zwłaszcza gdy zamówienia składają się z różnorodnych pozycji.

Podsumowanie

Multipicking stanowi znaczną poprawę wydajności procesu kompletacji w porównaniu do zbierania pojedynczych zamówień. Kluczową rolę odgrywa tu skuteczne łączenie dokumentów, które mają być zbierane w jednym przebiegu.

Zastosowanie systemów informatycznych znacząco ułatwia zbieranie wielu zamówień jednocześnie. Wersja papierowa multipickingu może prowadzić do wzrostu liczby błędów, natomiast wykorzystanie urządzeń mobilnych pozwala osiągnąć lepsze rezultaty, nawet bez zaawansowanych algorytmów łączenia zamówień.


Sprawdź również:


Nie przegap okazji!

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedzieć się więcej o tym, jak nasza aplikacja może pomóc Twojej firmie!

Wypróbuj za darmo!
Umów się na bezpłatną prezentację, aby zobaczyć, jak nasza aplikacja działa w praktyce!

Zadzwoń do nas, a my odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Chcę porozmawiać ze specjalistą!


Kontakt | Zamów konsultację | Instrukcje | Aktualizacje | Home