Kontrola dostaw – sprawdzenie kompletności dostawy towaru

Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się na kluczowym elemencie, jakim jest weryfikacja kompletności dostawy. W aplikacji PP Kolektor dostępny jest moduł weryfikacji, który umożliwia zestawienie dokumentów pobranych z Subiekta z towarem fizycznie dostarczonym do magazynu. Ten moduł zapewnia precyzyjną kontrolę przyjęć oraz raportowanie błędów, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej.

Funkcje modułu kontroli dostaw:

  1. Weryfikacja dokumentów z systemu Subiekt:
    Moduł weryfikacji umożliwia kontrolowanie dokumentów pobranych z systemu Subiekt, takich jak przyjęcia zewnętrzne (PZ) lub faktury zakupu (FZ). Po zeskanowaniu wszystkich produktów dostarczonych w ramach dostawy, aplikacja generuje raport kompletności, który wskazuje, które produkty są nadmiarowe, a które brakujące w porównaniu do pozycji dokumentu. Dzięki temu możemy szybko i precyzyjnie ocenić poprawność dostaw oraz podjąć odpowiednie działania naprawcze.
  2. Weryfikacja obiektów magazynowych:
    Moduł weryfikacji dostępny w aplikacji PP Kolektor pozwala także na sprawdzenie zawartości dowolnych obiektów magazynowych, takich jak nośniki czy lokalizacje. Po przeprowadzeniu weryfikacji, możliwe jest wystawienie dokumentu PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) dla zeskanowanych towarów.
  3. Weryfikacja równoległa:
    Proces weryfikacji może być jednocześnie prowadzony przez kilka osób. Aplikacja PP Kolektor umożliwia połączenie kilku niezależnych weryfikacji przeprowadzanych przez różne osoby i traktowanie ich jako spójnej całości. W przypadku wykrycia błędów lub niezgodności, moduł weryfikacji generuje raport, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące zidentyfikowanych problemów. Dzięki temu możemy łatwo rozpoznać brakujące lub nadmiarowe produkty w dostawie, niezależnie od jej rozmiaru.

Podsumowanie

Moduł weryfikacji w aplikacji PP Kolektor, choć prosty i mający ograniczenia, stanowi istotne narzędzie w procesie nadzoru nad poprawnością dostaw. Dzięki raportom generowanym przez ten moduł, możliwe jest skuteczne wykrywanie oraz eliminowanie błędów w dostawach, nawet poprzez jednoczesne prowadzenie kontroli przez wielu pracowników magazynowych.

Kolejną funkcją modułu jest automatyczne generowanie dokumentów PZ. Od teraz, w przypadku, gdy dostawca nie dostarcza dokumentu zakupu w formie elektronicznej, nie musisz już ręcznie przepisywać danych do systemu Subiekta. Wystarczy zeskanować produkty z dostawy, a moduł automatycznie wygeneruje dokument PZ, eliminując ewentualne błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych.


Sprawdź również:


Nie przegap okazji!

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedzieć się więcej o tym, jak nasza aplikacja może pomóc Twojej firmie!

Wypróbuj za darmo!
Umów się na bezpłatną prezentację, aby zobaczyć, jak nasza aplikacja działa w praktyce!

Zadzwoń do nas, a my odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Chcę porozmawiać ze specjalistą!


Kontakt | Zamów konsultację | Instrukcje | Aktualizacje | Home