Nowości w PP Mag 2023/04 – faktury z kolektora trafiają automatycznie do Allegro i mailem do klienta

  • W kompletacji dodaliśmy opcję pytaj o ilość, gdy liczba do skompletowania nie jest całkowita
  • W kompletacji dodaliśmy opcję pytaj o ilość zawsze, lub tylko, gdy liczba do skompletowania jest większa, niż liczba z ustawień
  • W module pakowania dodaliśmy opcję pytaj o ilość, gdy liczba do spakowania jest większa, niż liczba z ustawień
  • W module pakowania dodaliśmy opcję pytaj o ilość, gdy liczba do spakowania nie jest całkowita
  • Dodaliśmy funkcjonalność automatycznej realizacji dokumentu w systemie źródłowym (dla Subiekta GT)
  • Dodaliśmy nowe pola do importu z Subiekta GT (id transakcji i id sprzedającego)
  • Dodaliśmy możliwość wstawiania dokumentu sprzedaży do Allegro z menu kontekstowego
  • Dodaliśmy możliwość automatycznego wstawiania dokumentu sprzedaży do Allegro po jego wystawieniu
  • Dodaliśmy możliwość wysłania dokumentu sprzedaży e-mailem z menu kontekstowego
  • Dodaliśmy możliwość dodania zadania automatycznej wysyłki DS e-mailem