Nowości w PP Mag 2024/03 – inwentaryzacja

PP Kolektor

 • Na ekranie kompletacji dodaliśmy możliwość wyświetlenia informacji o ostatnio zeskanowanym towarze, która będzie wyświetlana na górze ekranu (opcja w ustawieniach parametrów kolektora).
 • Na ekranie nośników dodaliśmy opcję usunięcia nośnika z kolektora wraz z powiązaniami z dokumentami, której można użyć w awaryjnych sytuacjach (np. wyczyszczenia nośnika z poziomu PP Mag, opcja do włączenia w ustawieniach parametrów kolektora).
 • W ustawieniach parametrów kolektora dodaliśmy opcję pozwalającą wyłączyć wyświetlanie w menu kontekstowym nośnika pozycji „Realizacja + Brak Towaru”.
 • Na ekranie tworzenia dokumentów dodaliśmy możliwość wyszukiwania kontrahenta w bazie kolektora po NIP-ie.
 • Na ekranie tworzenia dokumentów dodaliśmy możliwość wyszukiwania kontrahentów w bazie ERP po nazwie, symbolu lub NIP-ie (opcja przełączana w ustawieniach parametrów kolektora).
 • W wynikach wyszukiwania kontrahentów dodaliśmy wyświetlanie NIP-u.
 • Dodaliśmy możliwość utworzenia dokumentu wydania zewnętrznego, zamówienia od klienta i inwentaryzacji cząstkowej.
 • W oknie tworzenia listu zmieniliśmy, aby drukarka etykiety kurierskiej i zastępczej zapamiętywana była aż do wylogowania z aplikacji.

PP Mag

 • W mechanizmie tworzenia dokumentu ZD z braków nośnika (dla Subiekta GT) dodaliśmy możliwość wpisania nazwy nośnika do numeru oryginalnego dokumentu.
 • Dodaliśmy mechanizm tworzenia ZK na podstawie braków nośnika (dla Subiekta GT).
 • Dodaliśmy zapisywanie zmian lokalizacji towaru, wykonywanych na kolektorze, w bazie programu.
 • Dodaliśmy możliwość wyświetlenia historii zmian w lokalizacjach (WYDANIA – zębatka – ZMIANY W LOKALIZACJACH).

PP Mag dla Subiekta GT

Dodaliśmy tworzenie dokumentów wydania zewnętrznego (WZ), zamówienia od klienta (ZK) i spisu inwentaryzacyjnego (IS).

PP Mag dla Subiekta nexo

Dodaliśmy tworzenie dokumentów wydania zewnętrznego (WZ), zamówienia od klienta (ZK) i spisu inwentaryzacyjnego (IS).