Nowości w PP Mag 2024/02 – optymalizacja

Kolejne nowości w aplikacji PP Kolektor!

 • Na liście towarów dodaliśmy uruchamianie wyszukiwania towaru po wciśnięciu klawisza ENTER.
 • Dodaliśmy pobieranie zdjęć towaru (jeżeli ich nie było) przy wyświetlaniu podglądu towaru.
 • Dodaliśmy logowanie wciśnięcia przycisków na ekranach.
 • Zmieniliśmy, aby na ekranie menu głównego powiadomienia były pokazywane według ustawień.
 • Na liście nośników dodaliśmy belkę z licznikami liczby nośników, liczby maksymalnie wypełnionych nośników oraz liczby skompletowanych nośników.
 • Na liście towarów do skompletowania, w trybie pytania o ilość, dodaliśmy wyświetlanie ilości pozostałej do skompletowania (obok pola do wpisania ilości).
 • Na liście towarów do spakowania dodaliśmy wyświetlanie jednostki miary.
 • Dodaliśmy możliwość ustawienia, czy po spakowaniu dokumentu program ma przechodzić do przygotowania listu.
 • Na liście towarów dodaliśmy możliwość wyszukiwania po części lub całym kodzie kreskowym oraz możliwość wyboru, czy program ma szukać po symbolu lub kodzie kreskowym.
 • Na liście towarów dodaliśmy przycisk usuwający wyszukiwany tekst oraz funkcję automatycznie usuwającą wpisany tekst po znalezieniu towarów.
 • Zmieniliśmy wysyłanie plików z logami, aby program spróbował spakować je wszystkie do jednego archiwum zip.
 • Zoptymalizowaliśmy wyświetlanie towarów w module rozkładania.

PP Mag

 • Zmieniliśmy zakładkę zarządzania licencjami.
 • Dodaliśmy możliwość wpisania za jednym razem większej liczby kluczy licencyjnych.
 • Ukryliśmy w zakładce ADMINISTRACJA zakładkę SKRÓTY, która nie była wykorzystywana.
 • Zmieniliśmy, aby podczas wyświetlania pozycji dokumentów w zakładce WYDANIA, pobieranych było mniej danych z programu ERP.
 • Dodaliśmy wyświetlanie zalogowanego użytkownika na pasku nazwy aplikacji.
 • Dodaliśmy indeksy wspierające wyszukiwanie na tabelach dokumentu i statusów dokumentów.
 • W zakładce WYDANIA zmieniliśmy sposób pobierania pozycji, aby dało się wyłączyć automatyczne pobieranie pozycji dla wielu zaznaczonych dokumentów.
 • Dodaliśmy do instalatora, aby wstawiał do katalogu instalacyjnego program do wydruku etykiet: Sumatra PDF.
 • Zmieniliśmy w konfiguracji wydruków, aby przy braku ścieżki do programu Sumatra PDF, program sprawdzał najpierw, czy plik wykonywalny znajduje się w katalogu instalacyjnym PP Mag-a.
 • Zmieniliśmy konfigurację wydruków, aby domyślnie ustawiany był program Sumatra PDF.
 • Zmieniliśmy, aby instalator tworzył na pulpicie ikony do programów Sfera GT Serwer i Sfera Nexo Serwer z parametrami do pracy wymaganej przez Auto Task.

PP Mag dla Subiekta GT

 • Zmieniliśmy, aby program Sfera GT Serwer chował się do zasobnika systemowego po jego zminimalizowaniu.
 • Dodaliśmy możliwość sterowania parametrami połączenia z SQL Server: Trust server certificate i Encrypted.
 • Dodaliśmy możliwość konfiguracji połączenia do bazy Subiekta w programie Sfera GT Serwer.
 • Dodaliśmy możliwość pobierania dokumentów MM i RW.
 • Dodaliśmy możliwość pracy na kilku rodzajach dokumentów.
 • Zmieniliśmy konfigurację zapisu do pól własnych, aby możliwe było zdefiniowanie osobnych pól dla różnych typów dokumentów.
 • Zmieniliśmy konfigurację odczytywania wartości z pól dodatkowych, aby dało się zdefiniować osobne zestawy dla różnych typów dokumentów.
 • Zmieniliśmy konfigurację zapisywania numeru listu, aby pozwoliła na zapisanie w innych polach dla różnych typów dokumentów.

PP Mag dla Subiekta nexo

 • Zmieniliśmy, aby program Sfera nexo Serwer chował się do zasobnika systemowego po jego zminimalizowaniu.
 • Dodaliśmy obsługę pól własnych dokumentów typu „Długi tekst”.
 • Dodaliśmy możliwość sterowania parametrami połączenia z SQL Server: Trust server certificate i Encrypted.
 • Dodaliśmy obsługę wielu typów dokumentów.
 • Zmieniliśmy konfigurację uzupełniania pól dodatkowych, aby umożliwić osobną konfigurację dla różnych typów dokumentów.
 • Zmieniliśmy konfigurację ustawiania flag Subiekta nexo, aby umożliwić ustawienie innych flag w zależności od typu dokumentu.
 • Zmieniliśmy konfigurację zapisu do pól własnych dokumentu, aby możliwe było ustawienie innych pól w zależności od typu dokumentu.