Nowości w PP Mag 2023/11 – Automatyczne ZD z kolektora

Tym razem pojawiła się funkcjonalność pozwalająca automatycznie wygenerować dokument ZD do brakujących towarów!

 • Na liście towarów dodaliśmy możliwość wyszukania towaru po części symbolu (wyszukiwanie wśród towarów pobranych na kolektor).
 • Dodaliśmy możliwość odłożenia dokumentów i towarów do istniejącego nośnika (rzeczywistego).
 • Dodaliśmy do okna pakowania wyświetlanie towarów w trakcie pakowania (spakowane więcej niż jeden ale mniej niż wynika z dokumentu).
 • Do okna edycji opakowania, w oknie tworzenia listu przewozowego, dodaliśmy możliwość edycji opcji „Niestandard”.
 • W oknie podglądu towaru dodaliśmy wyświetlanie uwag z kartoteki towarów (dla Subiekta GT i Subiekta nexo).
 • Dodaliśmy blokowanie wylogowania, aby nie było możliwe podczas trwania pakowania.

PP Mag

Dodaliśmy możliwość wyboru nowych pól w oknie wyboru atrybutów (np. przy definiowaniu grup): uwagi, uwagi do kompletacji, uwagi do pakowania.

PP Mag – Wydania

 • Dodaliśmy możliwość podglądu danych utworzonych listów (menu kontekstowe dokumentu).
 • Dodaliśmy możliwość tworzenia dokumentu ZD na podstawie braków w nośniku (tylko dla Subiekta GT).

PP Mag dla Subiekta GT

 • Dodaliśmy możliwość ograniczenia pobierania stanów towarów, aby były pobierane tylko z określonych magazynów.
 • Dodaliśmy możliwość konfiguracji, które rodzaje towaru (towar, komplet, usługa, opakowanie) będą pobierane podczas importu wszystkich towarów na kolektor.
 • Dodaliśmy możliwość konfiguracji wybieranego wzorca wydruku dla dokumentu sprzedaży, w zależności od kraju odbiorcy oraz pobrania.

PP Mag dla Subiekta nexo

Dodaliśmy możliwość pobierania dokumentów FZ (Faktury zakupu).

PPMag – Sfera GT Serwer

Dodaliśmy możliwość ustawienia IP, na którym nasłuchuje serwer, aby można było z niego korzystać z innych komputerów znajdujących się w sieci lokalnej.