Nowości w PP Mag 2023/12 – towary na wymiar

PP Kolektor

  • Na liście towarów do kompletacji dodaliśmy oznaczenie towaru „na wymiar”
  • W sekcji wybranego towaru do skompletowania dodaliśmy ikonę dla towaru „na wymiar”, po kliknięciu której wyświetlona zostanie lista jednostek miar z pozycji dokumentów
  • Dodaliśmy automatyczne wyświetlanie ww. specyfikacji, w przypadku wybrania lub zeskanowania towaru do kompletacji, pochodzącego z pozycji „na wymiar”
  • Na liście towarów do spakowania dodaliśmy oznaczenie, że towar zawiera pozycje „na wymiar”
  • W sekcji wybranego towaru do spakowania dodaliśmy ikonę „na wymiar”, po kliknięciu której wyświetlona zostanie lista jednostek miar z pozycji, które oznaczone zostały jako „na wymiar”
  • Dodaliśmy automatyczne wyświetlanie ww. specyfikacji w przypadku wybrania lub zeskanowania towaru do spakowania, pochodzącego z pozycji „na wymiar”

PP Mag dla Subiekta GT

Dodaliśmy możliwość oznaczania pobieranych pozycji jako „na wymiar” w przypadku gdy jednostka miary w pozycji jest inna niż podstawowa jednostka miary towaru lub zdefiniowana w ustawieniach.

PP Mag – Wydania

  • Dodaliśmy możliwość zbiorczej realizacji dokumentów w ERP
  • Dodaliśmy możliwość zbiorczego wysłania dokumentu sprzedaży e-mailem
  • Dodaliśmy możliwość zbiorczego wstawienia dokumentu sprzedaży do serwisu Allegro