Nowości w PP Mag 2023/03 – faktury z kolektora

Wystawianie faktur z poziomu kolektora coraz bliżej!

  • Dodaliśmy możliwość zrealizowania zamówienia i wydrukowania dokumentu sprzedaży podczas pakowania (dla Subiekta GT)
  • Dodaliśmy osobną konfigurację poziomu logowania dla API kolektora
  • Dodaliśmy funkcję automatycznie wczytującą ustawienia pobrane z serwera, jeżeli będą miały taką samą nazwę
  • Podczas automatycznego przydzielania dokumentów do nośnika dodaliśmy przesyłanie informacji o zmianie statusu dokumentu do serwera
  • Dodaliśmy możliwość logowania czasu trwania operacji wykonywanych przez API kolektora
  • Zmieniliśmy schemat bazy na urządzeniu aby dodatkowo zabezpieczyć przed możliwością pojawienia się zdublowanych pozycji w tabelach pozycji dokumentu, kompletowanego towaru, przypisanych nośników i pakowanego towaru
  • Zmieniliśmy funkcję zapisywania logów przez użytkownika z poziomu ustawień, aby tworzony był plik o nowej nazwie dla każdego wywołania zapisu
  • Zmieniliśmy mechanizmy przekazywania informacji o nośniku, aby weryfikować czy użytkownik ma prawo przekazywać takie dane
  • Dodaliśmy zabezpieczenie aby po wyczyszczeniu nośnika z poziomu ProstejPaczki, a nie usunięciu go z kolektora, nie dochodziło do nadpisywania danych nośnika podczas automatycznej aktualizacji danych przez kolektor

WYDANIA / PRZYJĘCIA

Dodaliśmy funkcję automatycznego wyświetlania dokumentów co określony czas.