Nowości w PPMag 2023/01 – listy przewozowe z kolektora

KOLEKTORY

Generowanie listów przewozowych z poziomu kolektora coraz bliżej!

 • Dodaliśmy pobieranie potrzebnych słowników przy logowaniu operatora do aplikacji na urządzeniu.
 • Dodaliśmy automatyczne przejście z okna pakowania do okna przygotowania listu po zakończeniu pakowania.
 • Dodaliśmy opcje w ustawieniach pozwalające na włączenie / wyłączenie przycisków w menu głównym aplikacji.
 • Dodaliśmy możliwość sortowania listy kompletowanych towarów w określonej kolejności stref.
 • Przebudowaliśmy mechanizm odświeżania i tworzenia listy kompletowanych towarów.
 • Zmieniliśmy aby towar na liście kompletowanych towarów był wyświetlany jako brakujący po zgłoszeniu braku do ostatniej uzupełnionej lokalizacji.
 • Poprawiliśmy przekazywanie ilości zebranych towarów do nośnika przy odkładaniu towarów do nośnika rzeczywistego podczas pracy w trybie bez nośników.
 • Dodaliśmy automatyczne pobieranie słownika opakowań podczas logowania na kolektorze.
 • W module pakowania dodaliśmy możliwość zeskanowania kodu kreskowego opakowania.
 • W module rozkładania towarów poprawiliśmy przesuwanie ekranu do góry.
 • Zwiększyliśmy obsługiwaną precyzję do 3 miejsc po przecinku.
 • Dodaliśmy obsługę wpisywania liczb dziesiętnych na klawiaturze ekranowej.
 • Na liście towarów oraz liście towarów do kompletacji dodaliśmy możliwość wyświetlenia podglądu danych towaru.
 • W module pakowania przebudowaliśmy proces wyboru zamówienia do spakowania, aby skanując towary z nośnika podpowiadało w których dokumentach jest on zawarty.

WYDANIA

 • Dla integracji z Subiektem GT dodaliśmy opcję wyznaczenia kwoty pobrania z pozycji płatności kartą.
 • Dodaliśmy okno z potwierdzeniem operacji resetu ustawień źródła danych.
 • Dodaliśmy pola dodatkowe, które można uzupełniać wartościami z systemu ERP (na razie tylko dla Subiekta GT).
 • Dodaliśmy pole dla informacji o kwocie pobrania do listu przewozowego (uzupełniana tylko dla Subiekta GT).
 • Dodaliśmy pola dla danych odbiorcy do listu przewozowego (uzupełniane tylko dla Subiekta GT).
 • Dodaliśmy pola z wartością i walutą dokumentu (uzupełniane dla Subiekta GT).
 • Dodaliśmy pole uwagi (uzupełniane z Subiekta GT).
 • Dla integracji z Subiektem GT dodaliśmy możliwość konfiguracji skąd będą brane informacje wstawiane do pól z numerem referencyjnym i sposobem dostawy.
 • Dodaliśmy możliwość zapisania informacji o osobie i dacie skompletowania zamówienia do pól własnych Subiekta GT.
 • Dodaliśmy możliwość zapisania informacji o osobie i dacie spakowania zamówienia do pól własnych Subiekta GT.
 • Dodaliśmy wyświetlanie klucza sesji połączenia na liście zalogowanych użytkowników.
 • Dostosowaliśmy moduł do obsługi 3 miejsc po przecinku.

PRZYJĘCIA

Dostosowaliśmy moduł do obsługi 3 miejsc po przecinku.

 • Tomek Michna

  Tomek Michna

  Od wielu lat rozwiązuję problemy klientów wdrażając oprogramowanie do obsługi zamówień klientów oraz magazynów. Pomagam firmom z branży Ecommerce osiągnąć lepsze wyniki, poprzez usprawnienie i automatyzację procesów oraz wyeliminowanie pomyłek podczas pakowania i wysyłki towaru.
  Skontaktuj się ze mną, a chętnie poznam Twoje potrzeby i odpowiem na wszystkie pytania.
  Jestem przekonany, że uda nam się wypracować rozwiązanie Twoich problemów!